Te Aho Matua

Ahakoa iti
He iti mapihi pounamu
He kakano i ruia mai i Rangiatea
E kore ia e ngaro